Zaawansowane spawanie MIG

ZAAWANSOWANE SPAWANIE METODĄ MIG

Nasze zaawansowane urządzenia umożliwiają spawanie kilkoma różnymi metodami, w tym elektrodą, DC TIG, MIG, drutem proszkowym oraz STT. Modele Power Wave® oferują szereg ustawień przebiegu fali prądu spawania pozwalających osiągnąć optymalną charakterystykę łuku w zależności od spawanego materiału.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

• Znakomita wydajność spawania
• Najdoskonalsza technologia
• Większe zdolności produkcyjne
• Gotowość na czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0)
• Wysoki poziom integracji ze zrobotyzowanymi maszynami spawalniczymi

SUKCES ZA PIERWSZYM RAZEM. ZAWSZE.

W przypadku złożonych, wieloetapowych prac produkcyjnych w przemyśle ciężkim wykonanie każdej czynności poprawnie za pierwszym razem – oraz w odpowiedniej kolejności – stanowi klucz do utrzymania jakości i spójności produkcji przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Oferowany przez Lincoln Electric system Weld Sequence Editor® optymalizuje procedurę wykonania każdego spawu, co w rezultacie prowadzi do zwiększenia wydajności i jakości produkcji – a wszystko to przy niższych kosztach działalności dzięki sprawniejszym pracom i ograniczeniu lub wyeliminowaniu przeróbek.
Korzystając z systemu Weld Sequence Editor®, operatorzy mogą skrócić czas potrzebny na szkolenie praktyczne mniej doświadczonych spawaczy, inspekcję wizualną i przede wszystkim ewentualne przeróbki wykonanych elementów. Ogranicz margines błędu do minimum i zwiększ wydajność oraz jakość prac do maksimum z systemem Weld Sequence Editor®.

REDUKCJA ODPRYSKÓW I ZWIĘKSZONA PRĘDKOŚĆ SPAWANIA

PROCES RAPID X™ REWOLUCJONIZUJE WYDAJNOŚĆ PRAC SPAWALNICZYCH

• zwiększa prędkość spawania o 40%
• zmniejsza odpryski o 30%
• usprawnia przetapianie
• zmniejsza energię liniową
• ogranicza ryzyko powstania odkształceń

KONTROLOWANE PRZENIESIENIE ŁUKU (PCM)

Dzięki kontrolowanemu przeniesieniu łuku możliwe jest spawanie przy minimalnym rozprysku. Zwiększ wydajność prac spawalniczych, wybierając inteligentne i ekonomiczne rozwiązanie.

ZALETY:
• Niewielkie rozpryski
• Niska energia liniowa
• Ograniczona emisja dymów spawalniczych (ekologiczne spawanie)

KORZYŚCI:
• Niższe koszty produkcji
• Mniejsze ryzyko powstania zniekształceń
• Ochrona zdrowia spawacza

OPROGRAMOWANIE

Aby możliwe było usprawnienie prac spawalniczych, niezbędne są narzędzia do oceniania i mierzenia postępów. Nadzoruj prowadzone prace oraz eksploatację sprzętu bezpośrednio z biura lub w podróży. Lincoln Electric oferuje zaawansowane oprogramowanie spawalnicze pozwalające sprawnie monitorować wszelkie prace. Zawsze i wszędzie.

• CheckPoint™ – przechowuj dane w chmurze z dostępem z niemal dowolnego urządzenia
• WeldScore® – zintegrowany system wspomagający kontrolę jakości spoin
• Chmura SWAN – umożliwia sprawne śledzenie i monitorowanie posiadanego sprzętu