Pure Stream

GLOBALNE ROZWIĄZANIE OGRANICZAJĄCE EKSPOZYCJĘ SPAWACZA NA DYMY SPAWALNICZE

Bezpieczeństwo prac spawalniczych ma bezpośredni związek z jakością powietrza. Pure Stream to nie tylko spersonalizowana oferta, ale także inicjatywa mająca na celu zmniejszenia narażenia spawaczy na kontakt z dymami spawalniczymi.

ZOBACZ BROSZURĘ

ŹRÓDŁO DYMÓW SPAWALNICZYCH

Skład oraz ilość dymów i gazów powstających podczas spawania zależą od szeregu czynników, w tym zastosowanego materiału topliwego, metody spawania oraz elementu spawanego. Znaczenie ma obecność korozji, rdzy, farby olejnej, rozpuszczalników i innych substancji pokrywających materiał podstawowy.

ŚWIADOMOŚĆ OBECNOŚCI DYMÓW SPAWALNICZYCH JEST KLUCZOWA

Wiele organów rządowych i nadzorujących określa limity dopuszczalnego stężenia poszczególnych elementów składowych dymów spawalniczych. Warto sprawdzić, jakie ograniczenia obowiązują w miejscu, w którym prowadzisz działalność. Przykładowo, mogący występować w dymach spawalniczych chrom sześciowartościowy klasyfikowany jest jako substancja CMR (rakotwórcza, mutagenna i działająca szkodliwie na rozrodczość), a jej dopuszczalne stężenie ustalono na poziomie 1 µg/m3. Zawsze konsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, aby zyskać pewność, że ani Ty, ani Twoi pracownicy nie są narażeni na nadmierne stężenie niepożądanych substancji.

OCHRONA PRZED DYMAMI W 3 KROKACH

1. Optymalizacja
2. Wentylacja i odciąg
3. Zasady bezpiecznej pracy i środki ochrony indywidualnej

PRAWIDŁOWO ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA PROPONOWANE PRZEZ LINCOLN ELECTRIC MOGĄ W ZNACZNYM STOPNIU OGRANICZYĆ ILOŚĆ DYMÓW SPAWALNICZYCH WDYCHANYCH PRZEZ SPAWACZY.

KROK 1
OPTYMALIZACJA – ZESTAWIENIE NAJLEPSZEJ METODY SPAWANIA Z ODPOWIEDNIMI MATERIAŁAMI I URZĄDZENIAMI

Szukając sposobu na ograniczenia ilości oparów spawalniczych, warto rozważyć zmianę parametrów spawania, metody spawania albo stosowanych materiałów. Oprócz potencjalnego zmniejszenia ilości powstających dymów, produkty z serii Pure Stream gwarantują spawalność i wydajność porównywalne z równorzędnymi produktami dostępnymi na rynku.

KROK 2
WENTYLACJA I ODCIĄG DYMÓW

Gdy chodzi o systemy odciągania dymów spawalniczych, nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania. Wszystko zależy od określonych warunków i parametrów prowadzonych prac spawalniczych. Im większą liczbą danych dysponujesz, tym lepszego dokonasz wyboru.
Lincoln Electric oferuje kompletną linię przenośnych, stacjonarnych lub indywidulanie zaprojektowanych rozwiązań pozwalających ograniczyć ilość dymów. Zespół naszych specjalistów odpowie na pytania, rozwieje wszelkie wątpliwości i przedstawi pełną ofertę systemów odciągania dymów spawalniczych.

STRATEGIA ODCIĄGANIA DYMÓW

KROK 3
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Zdarza się, że w danym środowisku spawalniczym zapewnienie prawidłowej wentylacji jest niemożliwe. W takiej sytuacji ochronę operatora przed dymami i dostęp do świeżego powietrza można zagwarantować za pomocą wyposażonej w system wentylacji przyłbicy spawalniczej VIKING™ 3350 PAPR albo FLIP’AIR 4500i.